Natural Factors Việt Nam

Các sản phẩm mang thương hiệu Natural Factors

Natural Factors là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình tại Canada có trụ sở chính tại British Columbia, đã hoạt động hơn 50 năm. Từ canh tác thảo dược hữu cơ ở Okanagan đến các hoạt động sản xuất hiện đại ở cả British Columbia và Washington State (Hoa Kỳ).

Natural Factors đảm bảo các tiêu chuẩn đáng tin cậy với quá trình kiểm tra chất lượng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi nằm trong số những phòng thí nghiệm tốt nhất ở Bắc Mỹ.