Natural Factors Việt Nam

Các sản phẩm mang thương hiệu Natural Factors

Natural Factors là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình tại Canada có trụ sở chính tại British Columbia, đã hoạt động hơn 50 năm. Từ canh tác thảo dược hữu cơ ở Okanagan đến các hoạt động sản xuất hiện đại ở cả British Columbia và Washington State (Hoa Kỳ).

Natural Factors đảm bảo các tiêu chuẩn đáng tin cậy với quá trình kiểm tra chất lượng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi nằm trong số những phòng thí nghiệm tốt nhất ở Bắc Mỹ.

Chất lượng đáng tin cậy của Natural Factors

  • Hơn 55 năm cam kết không ngừng hướng tới sự xuất sắc
  • Kiểm soát từ trang trại đến bổ sung của True Farm
  • Trang trại hữu cơ được chứng nhận rộng 1.100 mẫu Anh
  • Đã được ISURA xác minh là sạch , bao gồm cả không biến đổi gen và không chứa tới 800 chất gây ô nhiễm tiềm ẩn