Lake Avenue Nutrition Việt Nam

Các sản phẩm của Lake Avenue Nutrition là dòng sản phẩm của iHerb.

iHerb ra đời từ năm 1996 với mục tiêu mang tới cho khách hàng trên toàn thế giới được tiếp cận và sử dụng những dòng sản phẩm tốt, chất lượng, an toàn. Các dòng sản phẩm của iHerb đều được kiểm tra nghiêm ngặt về mặt chất lượng.