Life Extension Việt Nam

Các sản phẩm của thương hiệu Life Extension
Life Extension làm cho chống lão hóa và bổ sung sức khỏe tối ưu thúc đẩy tuổi thọ, trẻ trung và sức khỏe tổng thể. Có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida, Life Extension đã sản xuất các chất bổ sung từ những năm 1980, phát triển bao gồm hơn 300 sản phẩm độc đáo và công thức bổ sung.
Bổ sung Life Extension thường xuyên được kiểm tra và nghiên cứu để thúc đẩy hiệu quả tối đa.